"Loading..."

Membership Checkout

  • Membership change
    The price to access content of virtual conference for women.

    The price includes: access to recorded live streams and more than 30 video recordings of different guests.

    The price for membership is €10.00 now.

    Membership expires after 1 Month.

  • Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Already have an account? Log in here

 
LEAVE THIS BLANK

Billing Address


Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

/
(what's this?)

Po odoslaní objednávky uhradíte vašu platbu prevodom na náš bankový účet. Na identifikáciu platby použijete údaje zaslané na váš mail po odoslaní objednávky. Vaša registrácia bude platná až po prijatí platby.


Zmluvné podmienky

Prihlasovať sa môžete cez https://krasazeny.maranathapo.sk/. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka.

Platby realizujte prevodom na účet občianského združenia “Marana Tha”. Po uhradení poplatku vám bude zaslaný link na konferenciu a prihlasovacie údaje, ku ktorej sa dostanete cez váš prehliadač (ktorýkoľvek máte vo svojom PC).

Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie.

Táto registrácia slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Občianske združenie “Marana Tha” nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z webinára realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na konferenciu.