"Loading..."

Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet. (Pies 4,7)

Keď rozprávame o kráse vo všeobecnosti, myslíme tým harmóniu alebo súlad tvarov, farieb, zvukov, ktoré príjemne pôsobia na naše zmysly.

Keď hovoríme o kráse ženy, máme na mysli to, ako ju Boh stvoril, čím všetkým ju obdaril a ako nádherne v nej zosúladil jednotlivé črty.

Sila sa spája s jemnosťou,

odvaha a bojovný duch so súcitom,

sloboda a vášeň s vernosťou,

otvorenosť a úprimnosť s dobrosrdečnosťou

a mnohé iné …

Každá žena je Božím dielom, nositeľkou jeho obrazu a podoby, korunou tvorstva a stelesnením Božej krásy. Krása ženy je dar, ktorý do nás vložil sám Stvoriteľ. Sme pozvané, aby sme tento dar v sebe objavovali a prežívali.

Tak ako oči ženy sú zrkadlom do jej vnútra, sme pozvané, aby naša krása odzrkadľovala Božiu krásu.

V Máriinom svetle Cirkev číta na tvári ženy odraz krásy, ktorá je zrkadlom najvyšších citov, ktorých je schopné ľudské srdce: plnosť darovania sa v láske, sila, ktorá vie zniesť najväčšie bolesti, bezhraničná dôvera, neúnavná pracovitosť, schopnosť spájať prenikavú intuíciu so slovami podpory a povzbudenia.“ — Ján Pavol II.

Mária Škovierová – Žena hľadajúca lásku

Pozývame vás nechať sa inšpirovať a povzbudiť príbehmi biblických žien, ktoré sú nadčasové. Tak ako celé Sv. Písmo je Bohom vnuknuté a inšpirované, tak každý príbeh má svoju výpovednú hodnotu, oslovuje aj dnes, prihovára sa súčasnej žene a prináša svetlo a povzbudenie do jej životných situácii.

Každý mesiac predstavíme príbeh jednej ženy, zameriame sa na jej poslanie a naplnenie Božieho zámeru v jej živote. Súčasťou videa bude osobné svedectvo, ako aj súhrn otázok na osobné rozjímanie či zdieľanie v malej skupine.