"Loading..."

Podporte nás

Spoločenstvo Marana Tha

svojou činnosťou vytvára priestor pre aktívne trávenie voľného času detí, mládeže, ale aj dospelých. Ide predovšetkým o jednorazové, ale aj víkendové športové, kultúrne a spoločenské aktivity s výchovno-vzdelávacou funkciou v meste Prešov a jeho okolí. Marana Tha má viac ako 300 dospelých členov a 150 detí. Aj vďaka absolvovaniu kurzov občianskeho združenia, môžu naši členovia sami aktívne dobrovoľníckou činnosťou participovať na podujatiach, chode spoločenstva a prispievať tak ku skvalitneniu života.

Doterajšia evanjelizačná činnosť spoločenstva Marana Tha:
 • Manželské večery – 2090 párov
 • (pomohli k ich začatiu v rôznych častiach SVK)
 • Rodičovské kurzy 318 účastníkov
 • Letné tábory pre deti a rodiny – 2 500 účastníkov
 • Detské kluby – viac ako 8100 detí
 • Piatky pre mladých – viac ako 14 000 účastníkov
 • Alfa kurzy – 1467 účastníkov
 • Biblické kurzy – 1500 účastníkov
 • Konferencia pre mužov – 1760 účastníkov
 • Konferencia pre ženy – 2400 účastníčok
 • Evanjelizačná konferencia OHEŇ – viac ako 72 000 účastníkov
 • Večer Chvál – viac ako 45 500 účastníkov
Bankové spojenie „Marana Tha“ OZ:
4024300321 / 7500 (ČSOB)
IBAN: SK07 7500 0000 0040 2430 0321